Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2006

Προτεραιότητες και επιλογές

Σε αυτόν τον τόπο κάποτε θα έπρεπε να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να επιδιώκουμε την προβολή και το προσωπικό κέρδος, αδιαφορώντας για τη βελτίωση της ζωής όλων μας. Η πολιτεία πρέπει να κατανοήσει πως δεν μπορεί να πράττει μόνο όσα φαίνονται, ώστε η παρούσα κυβέρνηση να ξαναεκλεγεί, αδιαφορώντας για τα ουσιαστικά που δεν φαίνονται και δεν θα της αποκομίσουν δάφνες. Οι πολίτες πρέπει να κατανοήσουν ότι όσοι τελικά με την συμπεριφορά αυτοί έβλαψαν το κοινωνικό σύνολο, οφείλουν να μην ξανακυβερνήσουν, ανεξαρτήτως κόμματος και χρόνου που πέρασε από το «σφάλμα τους» (συνήθης χρόνος παραγραφής το 6μηνο, για τα μάτια του κόσμου).

Όταν η δασική υπηρεσία αναφέρει από καιρού ότι δεν διαθέτει τα κονδύλια για τον καθαρισμό των δασών και την πρόληψη των πυρκαγιών, ζητά 800000 ευρά και της δίδονται μόνο 140000, η πολιτεία απλώς καλύπτει τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι ελπίζοντας να μην φυσήξει και τα ανακαλύψει η κακή πεθερά, ενώ στην ουσία αδιαφορεί για το αν θα πιάσει το δάσος φωτιά. Σήμερα, το κόστος που καλείται να πληρώσει είναι πολλαπλάσιο του αρχικά ζητούμενου. Σήμερα η κυβέρνηση (διότι αυτή και μόνο αυτή φέρει την ευθύνη για το σήμερα), όσες αποζημιώσεις που θα φανούν (και οφείλει λόγω ολιγωρίας της) και αν δώσει, παραμένει ένοχη, και δεν πρέπει να απενοχοποιηθεί στο μυαλό των πολιτών λόγω «αρωγής», διότι επέτρεψε την κατάσταση να φτάσει μέχρι εδώ, σπατάλησε το δημόσιο χρήμα σε αποζημιώσεις αντί να το διαθέσει ως όφειλε ενώ χρημοτοδότησε άλλα «έργα», μικρότερης ή και εντελώς άνεφ σημασίας μπροστά στην ασφάλεια του δάσους.

Η εκάστοτε κυβέρνηση καλείται να κυβερνήσει και να βελτιώσει την ζωή των πολιτών, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα, την επιβίωση, το κοινό αίσθημα και την αειφορία του λαού. Δεν καλείται να κυβερνήσει για να οφελήσει ορισμένους και να ξαναεκλεγεί.