Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2006

Kαρεκλοκένταυροι

Όταν ακόμα και σήμερα υπάρχουν καρεκλοκένταυροι, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει έρευνα και ανάπτυξη, αλλά διατηρούν την καρέκλα τους μόνο και μόνο λόγω οικονομικών συμφερόντων, και αντί να προωθούν την έρευνα της βάζουν καθημερινά τροχοπέδη, αλλάζοντας άποψη και ερευνητικό αντικείμενο, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα της ημέρας, είναι λογικό να μην εμπιστεύεσαι το οικονομικό management για να σου υποδείξει την έρευνα που πρέπει να κάνεις. Η έρευνα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή και την εφαρμογή, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι συνήθως τα οικονομικά οφέλη μιας έρευνας δεν είναι φανερά άμεσα αλλά από ένα έτος μετά μέχρι και βάθος 10ετίας.

Θα προσπαθήσω να λύσω τα προβλήματα της παραγωγής, αλλά δεν θα επιτρέψω στον οικονομικό παράγοντα να είναι οδηγός στο βασικό ερευνητικό μου έργο. Απλά θα τον λάβω πολύ σοβαρά υπ’ όψη μου.

Η μέθοδος επιλογής κάθε ερευνητικού πεδίου και αξιολόγησης της ωφέλειας ενός ερευνητικού έργου είναι πολυκριτηριακή. Υπάρχουν τρία κριτήρια: κοινωνία, περιβάλλον, χρηματικές ωφέλειες. Σημασία έχει η σειρά που χρησιμοποιείς αυτά τα κριτήρια. Είναι αδιανόητο να δώσεις μεγαλύτερη βαρύτητα στο 3το από τα 2 πρώτα.