Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2006

Μέτρα ανάπτυξης

Στα πλαίσια της απεξάρτησης της οικονομίας από την εισαγωγή ενέργειας, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και του σεβασμού προς το περιβάλλον, η Καμηλιέρης_ΑΕ προτείνει την αλλαγή των βαγονιών του metro της Αθήνας, αλλά και τη υιοθέτηση του μέτρου σε κάθε νέο metro που θα κατασκευασθεί σε άλλη ελληνική πόλη. Ταυτόχρονα δίνει την πατέντα προς εκμετάλλευση στο ελληνικό κράτος. Επισταμένες μελέτες έχουν υποδείξει ότι θα επιφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την μέχρι τώρα ενεργειακή, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πολιτική και τις αποφάσεις των σημερινών ηγεσιών των αντίστοιχων υπουργείων.

Για την Ελλάδα ρε γαμώτο!