Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2006

Λύσεις...

Ένα καλό έκανε η κυβέρνηση αυτή για την παιδεία και έθεσε βάση για την εισαγωγή στις ανώτερες και ανώτατες σχολές. Απέδειξε έτσι ότι 10000 από τους υποψήφιους που θα περνούσαν, δεν άξιζε να περάσουν αφού δεν στάθηκαν ικανοί να «πιάσουν καν την βάση». Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το πάρει πίσω λόγω πολιτικού κόστους και ας σχολιάσουμε απλά το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό αίρονται οι δικαιολογίες «παροχής εκπαίδευσης» για την συνεχή αύξηση των εισακτέων και την δημιουργία επιπλέον σχολών (είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών). Απομένει τώρα μια σωστή αναδιοργάνωση των τμημάτων και όχι βέβαια η κατάργησή τους με αποτέλεσμα την δημιουργία προβλημάτων, σε τοπικό επίπεδο, στην περιφέρεια.

Εκτός και αν αντί να καταλάβουμε ότι τόσα παιδιά δεν έχουν τη διάθεση και την όρεξη και προπάντων την υποδομή (όχι την ικανότητα) να σπουδάσουν - αλλά απλά θέλουν το χαρτί ή μια αναβολή της ώρας που θα βγουν στην παραγωγή - θεωρήσουμε ότι πρέπει να τα στείλουμε στον ιδιωτικό τομέα για να πάρουν το πληρωμένο.

Φέτος για πρώτη φορά δεν υπάρχει δικαιολογία για όσους φοιτητές θα φύγουν στο εξωτερικό. Όσοι το κάνουν δεν είναι γιατί δεν «χώρεσαν» αλλά γιατί 35000 παιδιά δεν στάθηκαν ικανά να «πιάσουν» την βάση, αφήνοντας έτσι θέσεις κενές στα ελληνικά εκπαιδευτήρια και υποδεικνύοντας ότι δεν έχουν εργασθεί αρκετά για να αποκτήσουν την υποδομή ώστε να παρακολουθήσουν σπουδές ανώτερου και ανώτατου επιπέδου.

Στα σωστά μέτρα είμαστε πάντα υποστηρικτές.