Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2006

Υποκλοπές!

Από έγκυρες πηγές, σας αποκαλύπτω το software παράνομων υποκλοπών που ήταν εγκατεστημένο στην vodafone:

#MAIN
set warnings=false
set eyp=sleeping
set us_empassy=laughing
start lawful_interception
do until someone="mas piasane"
for i=1 to 14
if mobile_skia(i)=talking then
vres_kana_allo_eleythero
if not (mobile_skia(i)=talking) then
start recording(mobile_skia(i))
check who_is_talking()
if flag=1 then stop
recording(mobile_skia(i))
end if
loop
if someone="mas piasane" then
stop lawful_interception
send_message "megale mazepse ta kai kan'tin gia hawai. mas piasane!"
end if