Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2006

Σημασία...

... δεν έχει να συμφωνήσεις.

Σημασία έχει να σκεφτείς και να καταλάβεις.