Κυριακή, 25 Μαρτίου 2007

Για σήμερα...

ΑΤΟΣΣΑ: Και τη λαχτάρησε ο γιος μου να την κατακτήσει;
ΧΟΡΟΣ: Γιατί όλη η Ελλάδα θα γίνει τότε υπήκοος του βασιλιά.
ΑΤΟΣΣΑ: Έχουν κι αυτοί πολύ στρατό όσο εμείς;
ΧΟΡΟΣ: Τέτοιο που έκανε δεινά στους Μήδους.
ΑΤΟΣΣΑ: Τόξα βαστούν;
ΧΟΡΟΣ: Κοντάρι και ασπίδα. Και μάχονται σώμα με σώμα.
ΑΤΟΣΣΑ: Και έχουν πλούτη στα σπίτια τους;
ΧΟΡΟΣ: Φλέβα ασήμι υπάρχει σ’ αυτούς. Θησαυρός της γης.
ΑΤΟΣΣΑ: Ποιος τους εξουσιάζει και κυβερνάει το στρατό;
XΟΡΟΣ: Κανενός άνδρα δεν ονομάζονται δούλοι ούτε υπήκοοι.
«Αισχύλου Πέρσες»