Παρασκευή, 14 Απριλίου 2006

Σήμερα

Επειδή έρευνα είναι η ανάπτυξη νέων διαδικασιών που υπηρετούν και προάγουν την επιστήμη και τον άνθρωπο,
Επειδή τα χέρια μου είναι καθαρά και δεν επιζώ ούτε ανέχομαι να συνυπογράφω ψευδείς αναφορές εκτέλεσης έργων,
Επειδή ναι μεν θέλω τα προς το ζην αλλά αρνούμαι να τα κερδίσω παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία στο ελληνικό κράτος και την ευρωπαϊκή ένωση, εκμεταλλευόμενος έτσι τους φόρους του Έλληνα και του Ευρωπαίου πολίτη, διακινδυνεύοντας σε τελευταία ανάλυση το όνομα μου και καταστρατηγώντας την ηθική μου,
Επειδή εσύ και η σκέψη, η λογική και η επιστήμη καμία σχέση ένα πράμα όμως.