Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Καλοσύνες τέλος (;)

Εξαντλήθηκαν και τα τελευταία ψήγματα από νωρίς. «Ξαναενοχλήστε με από το 2010 και μετά», είπες. Άλλωστε, τελευταία φορά που κοίταξες, ακόμα χαρακτηρίζεστε εκπαιδευτικό και όχι ευαγές ίδρυμα. Πιθανότατα άλλωστε, αν κάποια στιγμή χαρακτηρισθείτε ευαγές, θα αποχωρήσεις.
Καλοσύνες τέλος είπες αλλά δεν το τήρησες στο ακέραιο. Ορισμένα πράγματα ήταν ανώδυνο να τα παραβλέψεις ή και να τα σπρώξεις λίγο. Άλλα πάλι όμως όχι. Όπως τη διάθεση συζήτησης περί πλαστογραφίας. Έχει χαθεί κάθε συναίσθηση ευθύνης και πράξεων. Καιρό τώρα θα μου πεις. Συζήτηση πάντως δεν έγινε καμία. Βέβαια το γεγονός πως ουσιαστικά ο υπεύθυνος τιμωρήθηκε «ανώδυνα» αντί να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, μάλλον καλοσύνη χαρακτηρίζεται.
Καλοσύνες τέλος κατά τα άλλα. Όλο λόγια είσαι…
Λόγια, λόγια,
αλλά η «σκούπα», σκούπα
Φτερό δεν έμεινε…