Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε!

Α, πάρα πολύ ωραία! Βιβλιοθήκες για μια ακόμα φορά τέλος! Δεν πληρώκαμε τη συνδρομή και μας τις κόψανε μέχρι να πληρώκουμε! Έχουμε άλλα σοβαρότερα τώρα να πληρώκουμε θα μου πεις, με τη βιβλιογραφία και την επιστήμη θα ασχολούμαστε; Εδώ έχουμε να πληρώκουμε την… ανάπτυξη!!! (ΧΜΠΦΦΦΦ)
Και πάνω που τελείωσε η βαθμολόγηση (σχεδόν προσεγγίσαμε το 40% επιτυχίας, να το κοιτάξουμε αυτό λίγο, να μας δει κανάς γιατρός…) και ήγηκεν η ώρα της βιβλιογραφικής διερεύνησης, θα το ρίξουμε ξανά στα πίου πίου να σκοτώσουμε την ώρα μας.
(Έεεελα γοριλάκι, πέεετα το… βελάκι!)
Διότι πρέπει να προστεθούν ένας-δυο πίνακες για τα χρωμικά· έβγαλε ο editor την ετυμηγορία.
Μωρ' μήπως να δείρουμε καλύτερα τον editor;
Χμφφφττττ…