Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2005

Ένας αλλά λέων…

… κι όλοι εσείς τυριά!

Πότε θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν σχεδιάζεις το πείραμα και μετά παίρνεις αποτελέσματα, αλλά σχεδιάζεις το πείραμα ανάλογα με τα αποτελέσματα που θες να πάρεις;

Φιλοσοφική κουβέντα. Ακαδημαϊκού επιπέδου…

Βέβαια βέβαια…