Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Επίσημη πρώτη

Μετά την παρατεταμένη αργία την οποία θεσμοθέτησαν τα φυντάνια, η επιστροφή στο φυντανοτροφείο σημαδεύτηκε απ’ το απαραίτητο «μαστίγωμα» ώστε να επιστρέψει ο κόσμος στην «τάξη της τάξης». Όχι ότι έχει κάποιο νόημα ορισμένες φορές. Για παράδειγμα: Πώς μπορεί άραγε να επιστρέψει στην «τάξη» μια ομάδα που έχει σαράντα μία ημέρες να πατήσει το πόδι της σε αυτή;
Σαράντα μία ημέρες. Και παρόλ’ αυτά, μέσα σε αυτές δεν βρέθηκαν ούτε δυο-τρεις ώρες για την εκπόνηση εργασίας. Μάλλον είναι υπεραισιόδοξη η σκέψη πως μέσα σε αυτές ασχολήθηκε ο οποιοσδήποτε με τα των μαθημάτων. Υπάρχει δε διάχυτη μια υποψία πως όσα ειπώθηκαν νωρίτερα έχουν διαγραφεί πλήρως από τη μνήμη. Άλλωστε, σε τούτη την υφήλιο, η μνήμη έχει όντως κοντά ποδάρια. Ε, τί να κοντύνουν και λίγο παραπάνω…
ΜΠΧ-ΑΠΕ
Μνήμη Περιορισμένης Χωρητικότητας – Ανθρωπότητα Περιορισμένης Ευθύνης.
Tabula rasa: Ο άνθρωπος γεννιέται άγραφο χαρτί, αλλά τον τελευταίο καιρό μάλλον κρατά σημειώσεις σε «στικεράκια», για να μη λερώσει με μουτζούρες το χαρτί πιθανότατα, αλλά μετά ξεχνάει να τις καθαρογράψει. Έτσι φαίνεται πως σε λίγο ο άνθρωπος θα πεθαίνει και tabula rasa. Λιγότερη ρύπανση για το ήδη βεβαρυμμένο οικοσύστημα…
Σήμερα έχει επίσημη πρώτη μια νέα μαθηματική θεωρία. Σύστημα 2x2 με κοινό τελεστή στις δύο εξισώσεις. Επιλύεται η πρώτη ως προς τον κοινό τελεστή και αντικαθίσταται η έκφραση της τιμής του στη θέση που αυτός καταλαμβάνει στην άλλη… Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι παράμετροι…
Ώρες-ώρες πιστεύω, απλά σπαταλάω το χρόνο μου…
Στράτα, στρατούλα…