Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Χμφφφφφτττττ…

Εντάξει.
Το καταλάβαμε!
Μπήκε η άνοιξη…
Πάλι τον τάραχό μας θα τραβήξουμε…
Πλήρης αποσυντονισμός.
Πού να σταθείς και πού να γυρίσεις :/
Γρουμφ…
[Απόγνωσης, η. Πλήρης… :(]