Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

Τσατάλια…


Μια νύχτα που όφειλε να ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον μορφέα, ο οποίος και είχε κάθε λόγο να εκτελέσει την καλύτερη παράστασή του, κατέληξε να γίνει η πιο επίπονη και μακριά σφυγμομέτρηση του μαξιλαριού....