Τετάρτη, 21 Μαΐου 2008

Φοβίες

«Οι καθηγητές φοβούνται την αξιολόγηση γιατί θα αποκαλυφθεί η εκπαιδευτική γύμνια τους»
Ε ναι, δεν είμαστε τώρα να τρέχουμε στα δικαστήρια για προσβολή της δημοσίας αιδούς…
Άσε που έχω χάσει και το φύλλο συκής μου ο σάτυρος...

ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΓΕΛΟΙΟΣ
[μα που τους βρίσκουν και τους υπουργοποιούν...]