Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Οι «διαχειριστές» κάνουν τελικά τίποτε παραπάνω από το να ροκανίζουν το χρόνο των συνεργατών τους;
Παίρνουν και μερικά τηλέφωνα που και που βέβαια, και μεταφέρουν μερικά προς υπογραφή χαρτιά. Και αν δεν ήταν πάλι διαχειριστές αυτοί που «πρέπει» να τα υπογράψουν, μάλλον κλητήρες θα ονομαζόταν με βάση την υπόλοιπη δραστηριότητά τους. Κλητήρες, μπλαμπλά-δημοσιοσχεσίτες με δικαίωμα υπογραφής και εξειδίκευση στην εξανέμιση του χρόνου… Άντε μετά να κάνεις σοβαρή δουλειά…
Μιλώντας για μαύρες τρύπες…