Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Αυξήθηκαν τα πρόστιμα

Αυξήθηκαν και τα τροχαία το πρώτο εξάμηνο του 2008!
Ίνα πληρωθούν τα λόγια του «προφήτου»…

Τα εισπρακτικά μέτρα δεν οδηγούν στην επίλυση των προβλημάτων.

Αλλά πως μπορείς να συζητήσεις με ανθρώπους που ακόμα και τα προβλήματα τα θεωρούν πεδίο χρηματικής εκμετάλλευσης.