Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Στερνή μου γνώση… που δε σ’ αποκτώ…

Εν αρχή δεν ξεκινούσαν τα παραθύρια 7 που ήταν εγκατεστημένα στον τρίτο δίσκο. Ήθελαν το ντουβουντού τους αλλιώς το μάλτιπλ μπούτ (aka πίνακας επιλογής συστήματος) δεν εμφανιζόταν και τα εξπι-εσπιθρι ξεκινούσαν αυτόματα. Ακολούθησε διαρκής πειραματισμός προς επιδιόρθωση του προβλήματος. Αρκετές προσπάθειες επιδιόρθωσης του boot loader/manager. Όλες άκαρπες. Τα (επίσημα) «φόρα» έδειχναν όλα προς συγκεκριμένο πρόγραμμα: Easybootconfig. «Λύση δια πάσα νόσο και... ό,τι άλλο» έλεγαν. Το ότι πάντα μια εσωτερική φωνή προειδοποιούσε: «Μην εμπιστεύεσαι ποτέ τα φόρα, ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, έτσι, για να μιλήσει, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια να καταλάβει τον πόνο σου», παρεκάμφθη τάχιστα. Πειραματιστής γαρ…
Το αποτέλεσμα… που και που τα επτάρια μπουτάρουν, αλλά το αρχικό σύστημα των εξπι κείται γκρεμισμένο στα τάρταρα…
Γρουμφφφφ…
Don’t let programs messing with your boot sectors, don’t let programs messing with your boot sectors, don’t let programs messing with your boot sectors, and don’t let programs messing with your boot sectors :(
Περεταίρω διερεύνηση του θέματος…
Κονσόλα επιδιόρθωσης, η παλιά καλή «dos» εποχή!
Αναδόμηση τομέα ανεπιτυχής
Πλήρης ανακατασκευή, πρόσκαιρα εμφανίζεται επιτυχής…
Αλλά…
Και το πισι τρελάθηκε… (ΟΕΟ)
Εν τέλει τα επτάρια ξεκινούν, αλλά μόνο με το δισκάκι εγκατάστασης στο ντράιβ…
Ψυχεδέλεια…
Λες και οι υπολογιστές δεν είναι από μόνοι τους ψυχεδέλεια…
Τα δεδομένα φυσικά ασφαλισμένα. Με τρία αντίγραφα σε τρείς σκληρούς, δύσκολα κινδυνεύουν…
Μην αφήνετε τους υπολογιστές να κρίνουν μόνοι τους, μην αφήνετε τους υπολογιστές να κρίνουν μόνοι τους, μην αφήνετε τους υπολογιστές να κρίνουν μόνοι τους, μην αφήνετε τους υπολογιστές να κρίνουν μόνοι τους…
Το μαθαίνει κανείς παίρνοντας τον δύσκολο δρόμο μόνο…
Αν το μάθει δηλαδή ποτέ…
Η ζέστη, η ζέστη φταίει...