Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2006

Διαφήμιση είναι, θα περάσει…;;;

Η αρνητική διαφήμιση μου έσπαγε πάντα τα νεύρα. Την σιχαίνομαι (γενικά σιχαίνομαι την διαφήμιση, αλλά την αρνητική ακόμα περισσότερο….) όσο τίποτε άλλο. Ακόμα περισσότερο όμως μου την σπάει η διαφήμιση που εκτός του να είναι αρνητική, για να τρέψει τον κόσμο σε συγκεκριμένο προϊόν δημιουργεί λάθος εντυπώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν, ακούω μια διαφήμιση για λιπαντικά αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν είναι πολιτική της εταιρίας, ή του συγκεκριμένου μουσικού παραγωγού που την εκφωνεί (ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε), αλλά η προτροπή προς το προϊόν στηρίζεται σε ένα μεγάλο ψέμα που λέγεται.

Συγκεκριμένα λοιπόν η διαφήμιση αναφέρει ότι το Χ προϊόν αποτελείται μόνο από «παρθένο» λιπαντικό (προερχόμενο κατευθείαν από το πετρέλαιο) και είναι καλύτερο αφού δεν είναι ανακυκλωμένο λιπαντικό σαν άλλα. Και το λάθος; Το υποσυνείδητο μήνυμα που περνάει στον κόσμο; Ότι το ανακυκλωμένο λιπαντικό δεν είναι τόσο καλό όσο το «παρθένο» και μπορεί να βλάψει τον κινητήρα μας. Λάθος. Μέγα λάθος. Κατ’ αρχάς να αναφέρουμε ότι το λιπαντικό γενικότερα περιέχει πάντα πρόσθετα. Η διαφορά από εταιρεία σε εταιρεία είναι τα πρόσθετα που περιέχονται και όχι το λιπαντικό αυτό καθ’ εαυτό! Κατά δεύτερο λόγο, η διαδικασία ανακύκλωσης περιλαμβάνει τον καθαρισμό* του χρησιμοποιημένου λιπαντικού από τα πρόσθετα, την διύλισή του ώστε να απομακρυνθούν τα συσσωματώματα που δημιουργήθηκαν κατά την χρήση και το νερό και τα καύσιμα που τυχών προστέθηκαν λόγω μη καλής απομόνωσης του κυκλώματος λίπανσης των συσκευών από τα κυκλώματα καύσης και κίνησης. Τέλος, η κυρίως μάζα που απομένει και αποτελείται από πολυακόρεστο λιπαντικό (η ακορεστότητα δημιουργείται κατά την χρήση) οδηγείται σε αντιδραστήρες αναγέννησης, όπου υδρογονώνεται πλήρως και προκύπτει πλήρως κορεσμένο λιπαντικό. Το πλήρως κορεσμένο λιπαντικό έχει πολύ καλύτερες ιδιότητες λίπανσης και ιξώδους ροής από το «παρθένο» που περιέχει κάποιο ποσοστό ακόρεστων υδρογονανθράκων στην μάζα του. Άρα είναι και πολύ καλύτερο για να χρησιμοποιηθεί για λιπαντικό.

*Για την πιθανότητα κάποιος να θεωρήσει ότι δεν γίνεται καλός καθαρισμός στην αρχή και γι’ αυτό ισχύει ότι το ανακυκλωμένο δεν είναι καλό, θα αναφέρω απλά ότι για να μπορέσει να περάσει μετά τον καθαρισμό το υλικό μέσα από την αποστακτική στήλη και ακόμα περισσότερο μέσα από τον αντιδραστήρα αναγέννησης που περιέχει μικροπορώδη καταλύτη, πρέπει να έχει καθαριστεί πλήρως γιατί αλλιώς θα φράξουν οι οπές των δίσκων διύλισης και ο αντιδραστήρας…

Συνεπώς άει και σιχτίρι δηλαδή κύριοι – κύριοι διαφημιστές και παραγωγοί συγκεκριμένων προϊόντων που ενδιαφέρεστε μόνο για την τσέπη σας. Αν θέτε να βγάλετε φράγκα, φτιάξτε καλά προϊόντα…

ΟΥΦ...